Kronik Hastalıklar

Şeker hastaları (Diabetes Mellitus) ozondan en çok yararlanan hastalardandır. Ozon glikozun, yani kan şekerinin, vücut doku ve hücrelerine girişini arttırmak yoluyla kan şekerini düşürmektedir. İnsulinden beklenen görevleri ozonun yerine getirmesi sayesinde şeker hastaları ozon tedavisinden sonra ilaçlarının azaltılması gerekebilmektedir. Diabet hastalarının uzun dönemde gözlerinde katarakt, mikroanjiopati ve nöropati oluşumunun önüne geçer, eklem sorunlarına neden olan glikozaminoglikanların oluşumuna engel olarak yararlı olmaktadır. Diğer yandan diabet hastalarında kolaylıkla gelişen enfeksiyonlara karşı, bağışıklı (immun) sistemi güçlendirerek, oluşan enfeksiyonların etkenlerini gidermek yoluyla etkili olmaktadır.

Ozonun antienflamatuarve antienfektif etkileri kronik böbrek hastalıklarında yarar sağlamaktadır. Hastalarda tedavinin hemen başlangıcından itibaren yorgunluk, halsizlik hissi azalmakta, zamanla bu şikâyetler kaybolmaktadır. Ayrıca kronik böbrek hastalıklarının uzun dönemdeki yıpratıcı etkileri, ozon terapi ile minimuma indirilebilmektedir. Böbrekte taş oluşumunda taş kırma tedavisi öncesinde ve sonrasında uygulanan ozon tedavisi yararlı olmaktadır. Sistit ve prostatit tedavisinde ozon çok kolaylıkla ve başarı ile uygulanabilmektedir. İlk tedaviden sonra şikâyetlerde büyük ölçüde azalma meydana gelirken üçüncü dozdan sonra tamamen iyileşme sağlanabilmektedir. Bu özellikle kronik vakalarda, antibiyotiğe dirençli vakalarda büyük yarar sağlamaktadır.

Rektal ozon uygulaması barsak duvarından ozonun hızla emilimi sayesinde asidik ve hipoksik ortamı ortadan kaldırır, vücudun kendine zarar veren, inflamasyon yanıtını azaltırken, barsak hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bu özelliği Kolit hastalığının tedavisinde büyük yarar sağlar. Kanamanın durması ve barsak çalışmasının normale dönmesi sayesinde hastalar kendilerini rahatlamış hissederler. Barsaklardan verilen ozon kısa sürede kana geçerken sindirim sistemi kan damarlarının yüksek oksijen alımı sağlanır.

Bu özellikleri nedeniyle Crohn Hastalığı, fistüller ve sindirim sistemi ülserlerinde tedavi olanağı sağlar. Mide ülserlerinin oluşumunda önemli bir etken olan H. Pylori isimli bakteri, ozonun mikroorganizmalara olan etkisi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Diğer yandan hücrelerin yenilenmesi ve dolaşımın artması ile var olan ülseratif yaralar kolaylıkla iyileşmektedir.

Romatizmal Hastalıklar ozondan yarar gören bir diğer hastalık grubudur. Antienflamatuar etki ve sitokinlerin artışı bu hastalarda ağrının azalmasına ve hareket yeteneğinin artışına yol açmaktadır. Kemik, eklem ve bağ dokularının hastalıkları genellikle enflamasyon ve enfeksiyona bağlıdır. Ozonun bu sorunlar üzerine olan yararlı etkisi, çok çeşitli ortopedik hastalıklarda ozondan yararlanmayı mümkün kılmaktadır.

Bir cevap yazın