Minör Terapi

Ozonun kullanıldığı bir başka etkili alansa Minor otohemoterapi uygulamasıdır. Minör terapide hastadan, küçük bir miktar kan alınır ve kanın hücresel elemanlarını koruyarak, kana ozon ilave edilir. Hastanın sorunlu bölgesine enjekte edilen karışımla kısa zamanda olumlu sonuçlar alındığı kanıtlanmıştır.Minör terapide kanın, kas içine enjekte edilmesi ile genel dolaşıma ve bağışıklık ağına, anında müdahale etmesi kolaylaştırılmış olur.

Nükleik asitle enfeksiyonun ya da oskidatif stres yaşayan dokuya karşı hizmet verecek uygun antikorlar üretmesi sağlanır. Minör tedavinin ilginç bir özelliği ise, bu şekilde bedenin kendi viral stoklarıyla, antikor üretmesidir. Minör tedavide, her hasta kendine özgü bir viral türün taşıyanı olduğu için, hasta kendisi için bireysel retrovirüslerini oluşturabilecektir.  Minör otohemoterapi için böylece kendi antikorunu üretebilen bedenle tam manasıyla kendi kendini iyileştirme metodu olduğunu söyleyebilir.

Minör otohemoterapi özellikle otoimmün hastalıklar ve uzun süre kronik hastalıklar yaşayan hastalara, vücutlarındaki ikincil savunma mekanizmasını uyarmak suretiyle uygulanıyor. Bu tarz hastalarda beden uzun vadeli bir hastalıkla mücadele ettiği için, bir süre sonra, birincil savunma mekanizmalarının zayıflamış olduğu görülür.  Ozon tedavisi özellikle minör otohemoterapi ise, ikincil savunma mekanizmasını uyarıp, devreye girer ve hücrelerin yeniden eski yeteneklerine kavuşmasını sağlar.

Bir cevap yazın